Журналістська освіта задля демократії: підсумки проєкту KA2 DESTIN

Обговорення результатів міжнародної співпраці й планування подальших кроків втілення амбітного проєкту реформування журналістської освіти відбулося під час заключної зустрічі Ради правління міжнародного проєкту програми Європейського союзу Erasmus+ KA2 DESTIN «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність, професіоналізм» в Університеті імені Адама Міцкевича у Познані (Польща).

Учасниками підсумкового зібрання були представники університетів та журналістських організацій з України, Великої Британії, Польщі, Австрії, Нідерландів, Швеції, Ірландії.

У Польщі Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка представляли заступник директора з науково-педагогічної роботи (наука та міжнародні зв’язки) Євген Цимбаленко, завідувачка кафедри історії журналістики Наталія Желіховська, адміністративна менеджерка проєкту Erasmus+ KA2 DESTIN Богдана Носова та доцентка кафедри соціальних комунікацій Юлія Нестеряк. Онлайн до команди ННІ журналістики доєднався директор Володимир Різун, який презентував результати діяльності, спостереження та висновки в межах проєкту DESTIN.

«Перехід на нові навчальні плани зменшив кількість предметів, укрупнив дисципліни, що тепер складаються з модулів. Об’єднав викладачів, які зорієнтовані працювати на один результат навчання», – зазначив Володимир Різун.

Водночас він вважає, що потрібні тренінгові проєкти для удосконалення викладацької роботи із залученням відомих журналістів.

Основними досягненнями проєкту DESTIN можна вважати аналіз, оцінку, перегляд наявних та впровадження 20 оновлених бакалаврських і магістерських навчальних планів і програм із підготовки журналістів у 10 українських університетах відповідно до Європейської рамки кваліфікацій (EQF) та Європейських стандартів доброчесності й професіоналізму.

Не менш вагомим результатом проєкту DESTIN є «Збірка національних методичних рекомендацій щодо змісту, розробки та впровадження навчальних програм для здобуття ступенів бакалавра та магістра в галузі журналістики». Цей методичний посібник, напрацьований партнерами DESTIN, відповідає найкращим практикам Європейського Союзу та Великої Британії, що скеровує на розбудову міжнародного партнерства, спільних досліджень, програм подвійних дипломів і обміну студентами.

Спільним результатом командної роботи учасників проєкту DESTIN стали навчальні онлайн-курси з медіаграмотності. Це низка невеликих тематичних курсів, розроблених для навчання усіх охочих аналізувати й критично осмислювати медіаінформацію, визначати її правдивість та достовірність; розрізняти джерела інформації, її політичний, соціальний, комерційний, культурний контекст; убезпечити себе від впливу недостовірної інформації, інтерпретувати медіатексти та цінності, поширювані в медіа.

Для сталого розвитку результатів проєкту DESTIN було створено громадську організацію «Український консорціум викладачів медіа та журналістики». Об’єднавши десять українських університетів, консорціум увійшов до Європейської асоціації підготовки журналістів (EJTA – European Journalism Training Association). Це відкрило можливості для участі у поточних та нових освітніх проєктах EJTA.