Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18‒19 жовт. 2022 р.). Львів : Простір-М, 2022. 312 с.

У збірнику опубліковано тези доповідей (в авторській редакції) Міжнародної науково-практичної конференції. Висвітлено проблеми сучасного журналістикознавства, соціальних комунікацій.

Упорядники та відповідальні за випуск: кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови ЗМІ, заступник декана з наукової і навчально-методичної роботи Андрій Яценко, кандидатка філологічних наук, завідувачка кафедри нових медій Наталія Габор, кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри нових медій Юліана Лавриш.

Комп’ютерне складання: Ігор Полянський, Вікторія Бохонко

Zbirnyk-tez-mizhnarodnoi-konferentsii-u-ramkakh-DESTIN-2022

Download PDF ↓