Носова Б. Журналістська освіта в умовах децентралізованого управління в Україні” / Б. Носова // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні проблеми медіапростору, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 18 квітня 2019 р., С. 57-60
Завантажити | Download 

Носова Б. Проєкт Еразмус+ КА2 DESTIN – про лідерство і якість у журналістській освіті / Б. Носова // Актуальні проблеми медіапростору : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). – К. :  Інститут журналістики, 2020. – С. 20 – 24.
Завантажити | Download

Sirinyok-Dolgaryova K., Liubchenko Yu. Prospects of change in Ukrainian journalism education according to student-centered approach. Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». 2019. № 2 (38). С. 119-125.
Завантажити | Download

Сіріньок-Долгарьова К. Проєкт ERASMUS+ KA2 DESTIN: досвід покращення якості освітніх програм з журналістики в Україні. Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29-30 травня 2020 р.) / За ред. О. Гури, В. Меняйло. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С. 178-180.
Завантажити | Download