Носова Б. Журналістська освіта в умовах децентралізованого управління в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні проблеми медіапростору, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 18 квітня 2019 р., С. 57-60
Завантажити | Download 

Sirinyok-Dolgaryova K., Liubchenko Yu. Prospects of change in Ukrainian journalism education according to student-centered approach. Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». 2019. № 2 (38). С. 119-125.
Завантажити | Download

Носова Б. Проєкт Еразмус+ КА2 DESTIN – про лідерство і якість у журналістській освіті. Актуальні проблеми медіапростору : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). – К. :  Інститут журналістики, 2020. – С. 20 – 24.
Завантажити | Download

Сіріньок-Долгарьова К. Проєкт ERASMUS+ KA2 DESTIN: досвід покращення якості освітніх програм з журналістики в Україні. Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29-30 травня 2020 р.) / За ред. О. Гури, В. Меняйло. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С. 178 – 180.
Завантажити | Download

Nataliia Habor, Yuliana Lavrysh. Journalism education in Ukraine: Problem aspects and priorities. Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2020. C. 49 – 50.
Завантажити | Download

Юліана Лавриш. Проект із удосконалення журналістської освіти DESTIN у Львівському національному університеті імені Івана Франка: Дизайн навчальних програм та покращення освітнього простору. Перспективи і тенденції розвитку ЗМІ в Україні та світі : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2020 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2021. С. 54 – 55.
Завантажити | Download

Nataliia Gabor, Yuliana Lavrysh. Journalism education plus the european opportunity. Актуальні проблеми сучасного журналістикознавства : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2021 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2022. C. 42 – 45.
Завантажити | Download

Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку («Journalism of the future: challenges, trends, prospects of development»): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18‒19 жовт. 2022 р.). Львів : Простір-М, 2022. 312 с.
Завантажити | Download

Nataliia Gabor. European model of journalism education in ukraine is DESTIN. 2022
Завантажити | Download

Yana ShekeriakFact or fiction: programs and registers to help fact-checkers and their use by students in the educational process. 2022
Завантажити | Download