Проект Європейського Союзу Erasmus+ КА2 – шлях до принципово нової освіти в Україні

До унікальної ініціативи Європейського Союзу у проекті DESTIN долучилися 10 українських університетів, що готують фахівців у галузі журналістики: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Львівський національний університет імені Івана Франка, Запорізький національний університет, Ужгородський національний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Український католицький університет, Маріупольський державний університет, Українські команди розглянуть та реформують поточні програми підготовки бакалаврів та магістрів для забезпечення приведення оновлених програм у відповідність зі стандартами ЄС. Це дозволить студентам стати транскордонними спеціалістами із повним набором знань, навичок, культурної обізнаності та професійної підготовки. Оскільки частина вітчизняних дисциплін не має аналогів в університетах ЄС, а частини звичних для європейців знань наші студенти не отримують, то уніфікація навчальних планів стає першочерговим завданням. Гармонізація навчального процесу стає пріоритетом для того, щоб студенти, викладачі та випускники мали ширші можливості для працевлаштування. Акцент робиться також і на практичній підготовці, щоб випускник міг одразу ж включатися в роботу в редакції без додаткових стажувань чи етапів адаптації. Обмін студентами для проходження практики в різних регіонах країни повинен забезпечити їм глибше розуміння фахової діяльності та дати широкий спектр опанованих тем для викладу у рамках фахової діяльності.

Перша конференція відбулася у Університеті Спа, що знаходиться в місті Бат у Великій Британії. Впродовж п`яти днів учасники заходу обмінювалися досвідом, обговорювали організаційні питання та опановували основні завдання, які будуть реалізовуватися впродовж трьох років дії проекту DESTIN. Доповіді компетентних представників європейських організацій орієнтували учасників у ключових напрямах та етапів роботи. Окремо відбувалися обговорення завдань в робочих групах, які закріплювалися за конкретними партнерами. Цікавим та захоплюючим моментом в програмі роботи були екскурсії по мальовничому Бату та старовинному Лондоні, що залишили після себе лише найкращі позитивні враження.

Проект Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism (Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм) заплановано тривалістю у 36 місяців із офіційним стартом 15 листопада 2018 року. Загальний бюджет становить 798 тисяч 470 євро, у що входить, окрім іншого, також технічна комплектація факультетів та кафедр журналістики для повноцінного опанування практичних навичок майбутніми фахівцями.

Реалізуватися DESTIN буде в чотирьох робочих групах, що поділили між собою основні завдання. За координацією Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка ведеться робота із навчальними планами й програмами. В процесі проводиться моніторинг та діагностика, що включає в себе також опитування студентів та викладачів на предмет фахового працевлаштуваня та рівня вкладання. На чолі з Львівським національним університетом імені Івана Франка здійснюється імплементації результатів проекту та організовується мобільність студентів та викладачів на території нашої держави. За умови високого рівня володіння англійською мовою можливий також виїзд за кордон на навчання та стажування. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича разом із партнерами працює над онлайн-медіа та забезпеченням відкритості проекту. Питання медіаграмотності взяла на себе група на чолі із Сумським державним університетом.

Окрім університетів у проекті беруть участь урядові й неурядові організації України, а також університети й неурядові організації з Великої Британії, Австрії, Нідерландів, Ірландії, Польщі та Швеції:

  • Університет Спа, місто Бат – Велика Британія / Bath Spa University (BSU) – UK,
  • Всесвітня університетська служба – Австрія / World University Service (WUS) – Austria,
  • Інститут мистецтва, дизайну та технологій – Ірландія /Institute of Art, Designand Technology (IADT), – Ireland
  • Журналістська мережа етики – Велика Британія / Ethnical Journalism Network (EJN) – UK,
  • Ліннеуський університет – Швеція / Linnaeus University (LNU) – Sweden,
  • Університет Адама Міцкевича – Польща / Adam Mickiewicz University (AMU) – Poland,
  • Європейська асоціація підготовки журналістів (EJTA) – Нідерланди / European Journalism Training Association (EJTA) – Netherlands.

Розбіжності в термінології між вітчизняними та європейськими університетами під час реалізації проекту повинні бути усунені повністю. Наступні конференції у Києві, Польщі та Швеції дозволять одразу відмічати недоліки та оперативно усувати їх. Представники всіх організацій-партнерів відвідуватимуть виїзні заходи у кожному з університетів-учасників, де відбуватиметься обмін досвідом та обговорення вже реалізованої частини запланованого. Вже зараз відбувається синхронізація навчальних планів, а моніторинг результатів триватиме п’ять років.

Ольга Мітчук (МЕГУ)
фото Романа Пазюка (ЧНУ ім. Ю. Федьковича)