DESTIN: DO, ESTIMATE, INVENT

At the end of year people tend to remember the most exciting moments in the past period – as some kind of its symbol. Personally for me the first part of 2019 was marked by outstanding Fulbright experience. But the other half of the year – it was definitely the DESTIN time. Especially memorable and […]

Читати...

DESTIN: РОБИТИ, ОЦІНЮВАТИ, ВПРОВАДЖУВАТИ

Наприкінці року люди, як правило, згадують ті моменти минулого періоду, які їх найбільше схвилювали. Це – своєрідний символ цілого календарного періоду. Особисто для мене перша частина 2019 року була позначена незабутнім досвідом участі у програмі наукових обмінів імені Фулбрайта. Але друга половина року – це був точно час DESTIN. Особливо пам’ятною та сповненою новизни виявилася […]

Читати...