Львівський університет та Університет імені Адама Міцкевича підписали Угоду про співпрацю

8 серпня 2022 року в Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося урочисте підписання Угоди про співпрацю з впровадженням магістерських програм на основі спільно погодженої програми між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Університетом імені Адама Міцкевича у Познані (Польща). Захід відбувся в онлайн-форматі. Участь у зустрічі взяли Ректор Університету, член-кореспондент НАН […]

Читати...

UFEMJ determines first options for cooperation with EJTA – another outcome of DESTIN project

UKRAINIAN FORUM FOR EDUCATORS IN MEDIA AND JOURNALISM (UFEMJ) is mapping its first steps in cooperation with EUROPEAN JOURNALISM TRAINING ASSOCIATION (EJTA). After a successful participation of professor Svitlana Beschentnikova, an UFEMJ representative from Mariupol state university, at the EJTA assembly this month, Ivan Franko national university of Lviv organized a briefing for the rest of the […]

Читати...

ГО Український Консорціум викладачів медіа та журналістики увійшов до складу Європейської Асоціації викладачів журналістики

11-13 травня в місті Орхус (Данія) відбулося засідання Європейської Асоціації Підготовки Журналістів (EJTA) та наукова конференція для викладачів європейських шкіл журналістики «Як навчати журналістиці залучення і бути в контакті з аудиторією». На засіданні EJTA та конференції громадську організацію Український Консорціум Викладачів Медіа та Журналістики, утворений для сталого розвитку результатів проєкту DESTIN, представляла професорка, деканка Маріупольського […]

Читати...

Співробітництво задля інновацій: Ліззі Пауелл поділилася досвідом роботи на ВВС з мобільної журналістики

10 лютого майстер-клас «Мобільна журналістика» викладачки з кіно, телебачення і цифрового виробництва Університету Бат Спа (Велика Британія) Ліззі Пауелл об’єднав студентів і викладачів журналістики з 12 українських університетів в режимі онлайн, поширюючись на нові регіональні осередки журналістської освіти. Команда DESTIN опановує інноваційні практики та сприяє обміну досвідом. Координатор проєкту DESTIN, керівник з розвитку європейських проєктів, професор […]

Читати...

Cooperation for innovation: Lizzie Powell shared her experience for BBC in mobile journalism

On February 10, Lizzie Powell, a lecturer of film, television and digital production at Bath Spa University (UK), brought together students and teachers of journalism from 12 Ukrainian universities online, spreading to new regional centers of journalism education. The DESTIN team masters innovative practices and facilitates, the exchange of experiences. The coordinator of the DESTIN […]

Читати...

Втілюємо ідеї проєкту DESTIN: в МДУ відбувся майстер-клас екс-редакторки новин Всесвітньої служби ВВС Даніки Іліч

16 грудня 2020 року у Маріупольському державному університеті тренінг «Інноваційний сторітелінг в мультимедіа» екс-редакторки новин Всесвітньої служби ВВС міжнародної медіа-тренерки Всесвітньої Мережі Етичної Журналістики (EJN), медіа-консультантки проєктів UNESCO Даніки Іліч зібрав студентів, викладачів, блогерів, редакторів місцевих ЗМК. За допомогою новітніх технологій захід поєднав Маріуполь і Лондон в реальному часі. Тренінг проходив у змішаному форматі: частина […]

Читати...

We implement ideas for the Destin project: A master class of former BBC World Service news editor Danika Ilich was held at MSU

On December 16, 2020, at Mariupol State University, the training «Innovative Storytelling in Multimedia» by former BBC World Service news editor, international media trainer of the World Network of Ethics of Journalism (EJN), media consultant of UNESCO projects Danika Ilich gathered students, teachers, bloggers, editors of local mass media. With the help of the latest […]

Читати...

Лабораторія медіаграмотності та медіадосліджень: МДУ реалізовує цілі міжнародного проєкту Еразмус+

У рамках реалізації міжнародного проєкту Еразмус+ DESTIN «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм» кафедра соціальних комунікацій Маріупольського державного університету відкриває Лабораторію медіаграмотності та медіадосліджень. Серед основних завдань Лабораторії – здійснення заходів для створення та розвитку консультативного, наукового та просвітницького регіонального осередку медіаграмотності школярів, студентів, освітян та широкої громадськості Приазов’я, а […]

Читати...

Media Literacy and Media Research Laboratory: MSU implements the goals of the international project Erasmus +

Within the frames of the implementation of the international project Erasmus+ DESTIN «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» Department of Social Communications of MSU opens a Media Literacy and Media Research Laboratory. Among the main objectives of the Laboratory are to implement measures to create and develop a consultative, scientific […]

Читати...

Розширюємо можливості проекту Destin: у Маріупольському державному університеті вивчають кращі європейські практики

В МДУ в рамках проєкту MEDIAHUB був організований майстер-клас директора Європейської асоціації підготовки журналістів Наді Віссерс «EUfactcheck – загальноєвропейський проєкт: ефективність, перевірка фактів, етика», який об’єднав учасників з усієї України. Зустріч відбулася в онлайн-форматі за участю майбутніх журналістів, молодих дослідників журналістики і вчених з Києва, Сум, Тернополя та Маріуполя. Надя Віссерс представила презентацію проєкту «EUfactcheck […]

Читати...